Up

Казуси

Какво е бизнес казус?

     Бизнес казусът е резюме на бизнес сценарий от реалния живот или фиктивни задължения по бизнес ситуация или проблем. Казусът дава възможност да се анализират бизнес въпроси от различни гледни точки и да се прилагат научни изследвания и умения за решаване на проблеми

Бизнес казусът може да илюстрира нивото на изучаване на теорията на бизнеса и да демонстрира степента на нейното прилагане.

 Ръководство за анализиране и документиране на казуси (Case Writing Guide)


 

Проучване на казус на корпоративно управление: Enron Scam

Проучване на казус на корпоративно управление: Satyam Scam

Проучване на казус на корпоративно управление: Скандалът с WorldCom

Проучване на казус: Навлизане на LIC в банкирането: Дали решението е разумно?

Проучване на казус върху мениджмънт на възстановяване на дълга

Дейности по реструктуриране на корпорацията на Procter & Gamble (P&G)

Проучване на казуса на марките: De Beers, Volkswagen и Nokia

Проучване на казус: Рекламната кампания на солта с марка Tata

Проучване на казус: Анализ на бизнес стратегията на Wal-Mart

Проучване на казус: Управлението на проекти подобрява изпълнението на стратегията на Lenovo и конкурентоспособността

Проучване на казус: Кампанията на Intel “Intel Inside”

Проучване на казус: „Сливането на HDFC и Times Bank”

Проучване на казуса на Nestlé: Обучение и развитие

Проучване на казус: Мениджмънт при кризи на Cadbury (Спорът за червеите)

Проучване на казуса на поведението на клиентите: Gillette

Проучване на казуса на LG Electronics: Препозициониране на успешната марка

Проучване на казус: Сливането на Hewlett-Packard и Compaq

Проучване на казуса на марката: Virgin Atlantic, Adidas, Xerox, Ikea и Accenture

Проучване на казуса на Onida: Анализ на марката и стратегии за обновление

"Кормилото” на Tesco: Инструмент за създаване на стойност и трансформация на бизнеса

Проучване на казус: Управление чрез тотално качество в Carcom

Проучване на казуса на бизнес стратегията на Walt Disney

Проучване на казуса на нова система за оценка на представянето на Xerox

Проучване на казуса на мениджърски и лидерски философии на триумвирата от лидери на Google