МАЙКЪЛ  ПОРТЪР


     Майкъл Портър е най-големият авторитет в областта на конкурентна стратегия, конкурентоспособност и икономическо развитие на нации, държави и региони, а също така и при прилагане на конкурентните принципи в социални области като здравеопазване, околна среда и корпоративна отговорност.

 

     Проф. Портър е общопризнат като баща на модерната стратегия и като най-влиятелният мислител в областта на управлението и конкурентоспособността.

 

     Роден е през 1947 г. в Ан Арбър, Мичиган в семейството на кариерен офицер от армията и затова живее и пътува по цял свят още от ранна възраст. Завършва авиоинженерство през 1969 г. Получава магистърска степен с високо отличие през 1971 г. от Harvard Business School, а през 1973 г. и докторска степен по бизнес икономика от същия университет.

     Дълги години поддържа интереси в областта на естетиката, музикалния бизнес и изкуствата, занимава се с проблемите в стратегията на арт организациите. Основава  своя консултантска фирма Monitor.

     Автор е на 18 книги и на над 125 статии.

     Идеите на проф. Портър лежат в основата на курсовете по стратегия и конкурентоспособност, а по неговите разработки и методика се преподава в почти всички бизнес училища в света. Курса на обучение, който води в Харвард  Микроикономика на конкурентоспособността е отворен за студенти от целия университет, а други над 80 университета от всички континенти използват неговата програма, видео материали и инструкции в своите обучения.

     През 1980 г. публикува книгата си Конкурентна стратегия. Техники за анализ на индустрии и конкуренти. Целта на тази книга, според самия Портър, е да допринесе за разработване на стабилна държавна политика по отношение на конкуренцията. В книгата се проследяват пътищата, по които дадена фирма би могла да се конкурира по-ефективно, за да заздрави пазарните си позиции. „Подобна стратегия задължително се оформя в контекста на правилата на играта на социално дирижирано и търсено конкурентно поведение, изградено на основата на етични стандарти посредством последователна правителствена политика. Правилата на играта не биха могли да постигнат желания ефект, ако не отразяват вярно стратегическите реакции на бизнеса спрямо конкурентните заплахи и възможности” – пише авторът. Конкурентна стратегия е книгата, претърпяла 63 издания и е преведена на 19 езика. На български език е публикувана  през 2010 г  от издателство Класика и Стил.

     Портър твърди, че за да провери конкурентоспособността си на пазара, дадена организация трябва да направи избор между три вида стратегии:

  • лидерство в разходите;
  • диференциация;
  • фокусиране.

     Умението се състои в избора на правилна стратегия за дадения момент. Тези общи стратегии са повлияни от петте движещи сили на конкурентността, с които организациите трябва да се съобразяват.

    

     Тези сили са:

  • силата на клиента при определяне на цените и на марджина в цените;
  • силата на доставчиците да влияят върху ценообразуването на организацията;
  • заплахата заместващите продукти да залеят пазара и по този начин да паднат цените, а оттам и печалбите;
  • нивото на наличната конкуренция, която влияе върху инвестициите за маркетинг и проучвания и по този начин накърнява печалбите;
  • заплахата от нови играчи на пазара, които обострят конкуренцията и допринасят за снижаване на цените и печалбите.

      Петте движещи сили са толкова значими за бизнеса, че са включени във всяка програма по мениджмънт.

     През 1990 г. се появява книгата му  Конкурентното предимство на нациите  /изд. Класика и Стил, 2004 г./, която презентира нова теория за това как нации и региони се конкурират и кои са източниците им за национален просперитет. Мотивиран от назначаването му от президента Роналд Рейгън в Президентската комисия за конкурентоспособността на промишлеността, книгата обяснява източниците на устойчив просперитет в съвременната глобална икономика. Тук той въвежда понятието клъстери, или групи от взаимосвързани фирми, доставчици, свързани производства и специализирани индустрии в определени области, които присъстват в дадени райони. Показва, че клъстерите не само намаляват трансакционните разходи и повишават ефективността, но те подпомагат иновациите и ускоряват ръста на производителността, улесняват и формирането на нови фирми.

     Майкъл Портър е публикувал книги за националната конкурентоспособност, обхващащи Нова Зеландия, Канада, Швеция и Швеицария. В своята книга Can Japan Compete? /2000 г./ разработва вижданията си за японското икономическо чудо.

     Проф. Портър оглавява комисията, която подготвя годишната класация за конкурентоспособността и перспективите за растеж на повече от 120 страни, която излъчва Световния икономически форум.

 

     Идеята на Портър за клъстерите, разработена и представена от него за пръв път през 1990 г., става причина за разработване на практики и теории в цял свят. Клъстер базираните икономически разработки за развитие дават резултати в различни публично – частни клъстер инициативи в стотици страни. В статията си Clusters and Competition: New Agendas for Companies, Governments and Institutions /1998 г./  той прави своето генерално обобщение по темата.

     Методологията му е в основата на изчерпателния анализ и нови разработки за икономическата география на 27-те страни на Европейския съюз. А в статията си The Economic Performance of Regions /2003 г./ обобщава някой от най-важните изводи от своите изследвания, представяйки първите цялостни статистически данни за дейността на клъстерите в различните региони на САЩ.

     Друга област в която той е насочили своите усилия е адресирана към отношението на конкуренцията и най-важните социални проблеми като бедността и околната среда. Той предлага нов подход за съживяване на икономиките на общностите в затруднено положение. Председател е на ICIC, национална организация, която работи в различни части на Америка, също така е и автор на редица разработки, насочени към икономическото развитие на селските райони.

     Портър е насочил своето нарастващо внимание към филантропията и ролята на корпорациите за развитието на обществото. В своя статия, публикувана в Harvard Business Review заедно с Марк Крамър Philanthropy’s New Agenda: Creating Value /1999 г./ въвежда нова рамка за разработване на стратегия за дейността на фондации и други благотворителни организации.

     От 2001 г. насам той е посветил значителни усилия и е фокусирал вниманието си върху конкуренцията в областта на здравеопазването и подобряване на предоставяните здравни грижи и услуги. Неговите разработки се прилагат в мисленето и практиката в тази област  не само в САЩ, а и в много други страни в целия свят.

     Стратегически съветник е на висшите ръководства на редица водещи американски и международни компании, сред които Du Pond, Procter & Gamble, Shell, Sysco и др. Съветва националните лидери на много страни включително Русия, Колумбия, Ирландия, Армения, Никарагуа, Саудитска Арабия, Сингапур, Тайван, Великобритания и др. Лично е провеждал проучвания за икономическата стратегия на правителствата на Канада, Индия, Казахстан, Либия, Нова Зеландия, Португалия и др.

 

     Като признание на неговата работа, той е носител на много награди, отличия и научни степени в цял свят. През 1997 г. му е присъдена наградата Адам Смит на Националната асоциация на бизнес икономистите на САЩ, през 2001 г. в Япония се учредява наградата Портър, която се присъжда на водещи японски компании в областта на стратегията. Академията по мениджмънт му присъжда през 2003 г. своята най-висока награда за приноса му в областта на управлението. През 2005 г. е избран за почетен член на кралското дружество на Единбург. През 2007 г. става носител на наградата Джеймс Хамилтън за приноса му в областта на здравеопазването. През 2008 г. получава голямата награда за цялостен принос за икономическото развитие на САЩ, присъдена му от Министерство на търговията. Носител е на шест награди McKinsey. Почетен доктор е на Стокхолмския икономически университет, Университет „Еразъм” /Холандия/, университетите в Чили, Португалия, Исландия, Колумбия, Германия, Перу, САЩ и др.

     Присъждани са му национални отличия от правителствата на Испания и Никарагуа. 

     Проф. Майкъл Портър има две дъщери и живее в Бруклин, щата Масачузетс.