МАРК ТВЕН

/1835 – 1910/


     Марк Твен е велик американски белетрист реалист, с голям принос в литературата на своята страна. Но той е и една голяма фигура в американския живот и американската култура като цяло. Дълбоко свързан с развитието на своята страна, нейните национални особености и социални противоречия, тази дълбока връзка осезателно преминава през цялото му творчество.

 

     Произхождайки от недрата на народа, той става блестящ представител на американската хуманитарна интелигенция. При това той не преминава, подобно на много свои събратя по перо, на страната на управляващата класа, а заема критична позиция по всички главни въпроси на живота на своята страна, критикувайки господстващата политика, господстващата религия и господстващия морал.

Трудно е да се даде оценка на Марк Твен като художествен историк на своето време. Бернард Шоу казва, че изследователите на американското общество на ХХ век трябва да се обръщат към Марк Твен толкова често, както френските историци към съчиненията на Волтер. Към тези думи следва да се добави и това, че ако някой иска да научи повече за американския живот през този период, ще намери в творчеството на Марк Твен живо описание на важното и актуалното – толкова проницателност и обобщаваща сила притежава таланта на този велик американец.

     “Цялата съвременна американска литература произлиза от една единствена книга – книгата на Марк Твен Приключенията на Хъкълбери Фин. Това е най-добрата американска книга. Нищо подобно преди нея не е имало. Нищо равостойно след нея не се е появявало.” Тези думи принадлежат на един от най-големите и най-влиятелни писатели в новата литература на САЩ – Ърнест Хемингуей.

 

     Самюъл Лангхорн Клемънс, известен на читателите по целия свят с името Марк Твен, е роден на 30 ноември 1985 г. в малкото градче Флорида в щата Мисури. Родителите били американски преселници от английски произход, примесени с ирландска кръв. Баща му – провинциален юрист, бил лишен от всякакъв практицизъм, така нужен за да преуспееш в САЩ в този период и семейството живяло в недоимък. Той умира, когато Марк Твен е едва дванадесет годишен.

 

     Тогава решава да осъществи своята заветна мечта да стане лоцман на речен параход по Мисисипи. Плава по Мисисипи цели четири години – две като ученик и две като пълноправен капитан на речен кораб. За този период от живота си казва, че е опознал и изучил всички възможни типове човешки натури, които е възможно да бъдат срещнати в художествената, биографичната и историческата литература. Войната между Севера и Юга блокира плаването по Мисисипи и Твен е принуден да се раздели с професията си, с която толкова се е гордеел. ”Наложи ми се да търся друга работа, си спомня писателя – работих в мини в Невада, станах репортер във вестник, златотърсач в Калифорния, журналист в Сан Франсиско, специален кореспондент на Сандвичските острови, кореспондент за Европа и Изтока, лектор и накрая – писател на книги и непоколебим стълб на Нова Англия.”

     От  началото на 70-те години на XIX век се посвещава изцяло на писането.

  • През 1876 г. пише Приключенията на Том Сойер.
  • През 1882  г. – Принцът и просякът.
  • През 1884 г. – Приключенията на Хъкълбери Фин.
  • През 1889 г. – Един янки в двора на крал Артур.

     Издава и няколко сборника със знаменити разкази: Пеша из Европа, Глупаци в чужбина и др. С годините все по-значимо място в писателската практика на Твен заемат лекции, печатни статии и есета по актуални съвременни въпроси.

     В този период е на върха на славата както в своята родина, така и в целия свят. Старите европейски университети връчват на бившия лоцман академични дипломи, а през 1907 г. Оксфордския университет му дава титла доктор хонорис кауза.

     Твен е очарован от науката и научните постижения. Близък приятел е с Никола Тесла, а през 1909 г. Томас Едисон го посещава в дома му.          Патентова три свои изобретения, но губи много пари от тяхната неприложимост.

     През 1909 г. Марк Твен пише: “Дойдох с Халеевата комета през 1835 г. Следващата година тя идва отново и очаквам да си отида с нея. Ще бъде най-голямото разочарование в живота ми, ако не си отида с Халеевата комета. Всевишния без съмнение е казал: ”Ето две необясними явления; дойдоха заедно, трябва и да си отидат заедно”.

     Марк Твен умира на 74 годишна възраст на 21 април 1910 г., два дни след преминаването на Халеевата комета.

 

     Автобиографията, която подготвил, пожелал да бъде отворена и публикувана 100 години след неговата смърт.

     Марк Твен е писател реалист, журналист, публицист, обществен деятел и атеист. С ирония, подплатена с гротеска, пресъздава общочовешките пороци в провинциална Америка. Пише и редица сатирични произведения, изобличавайки бюрократичните порядки. Считал е църквата за отживяла институция и враг на по-нататъшния прогрес. Яростен поддръжник на републиканската форма на управление и на социалното равенство.

     Въвежда разговорния език в американската литература.

     В света на литературата остава предимно като писател на книги за деца, които се отличават с остър социален елемент.