Представените по-долу модели дават само най-обща представа за съответните управленски методологии (процеси). Ако търсите повече информация относно практическото им приложение, свържете се с нас.

 

Методология Българска версия Английска версия
Управление на жизнения цикъл на информационни системи (SDLC)
Обща рамка за оценка (CAF)
Предоставяне на административни услуги съгласно СУНАУ N/A
Процеси в общинска администрация N/A
Рамка за изпълнение на проекти за управление на бизнес процеси