ПАТРИК Е. МЕРЛЕВЕДЕ

      Патрик Е. Мерлеведе е един от основателите и Главен изпълнителен директор на Integral Perspectives Group, която представлява международна мрежа от вдъхновени от НЛП компании. Неговите основни интереси и работа са насочени към намиране на по-добри начини за оценка и наемане на хора и емоционалната интелигентност като цяло. Автор и съавтор е на две книги: 7 стъпки към емоционална интелигентност / изд. “Класика и Стил”, 2005 г./ и Майсторство на усвояване на наставничество и коучинг с помощта на EQ.

     Роден е на 7 декември 1967 г.  Дипломира се като инженер - икономист със специалност компютърни науки. През 1992 г. получава магистърска степен по изкуствен интелект, направление когнитивни науки  от KU Leuven в Белгия. По време на това свое мултидисциплинарно обучение се запознава с постиженията на лингвистиката, психологията, медицината и инженерството. Продължава и до днес да бъде ангажиран с областта на НЛП стратегиите. Занимава се с обучение на НЛП инструктори в Университета по НЛП, разработва Интернет страницата Merl’s World on NLPедин от първите сайтове в тази област. Участва в управлението на един от водещите институти по НЛР във Франция – PNL-REPERE.

     През 1997 г. основава Acknowledgeсобствена  консултантска компания. Тя е част от IPG и дейността й е специализирана в приложение на принципите на невролингвистиката в областта на човешките ресурси и управление на познанието. Разработва и поредица от стандартни курсови материали, насочени към оказване на помощ за повишаване на емоционалната интелигентност на участниците.

      През същата 1997 г. решава да подготви и напише отговор на книгата на Даниел Голман  Емоционален интелект. Материалите, които публикува в книгата  7 стъпки към емоционална интелигентност са резултат от проведени от него седем сесии в продължение на 7 седмици  курсове /затова и 7 стъпки/, плюс няколко двудневни семинари в една от организациите. Резултатите от тези “полеви изпитания” били удовлетворителни, според автора и показали, че провежданото обучение по подготвената от него програма в крайна сметка могат да увеличат емоционалната интелигентност /EQ/ на участниците средно с 10%.

      Основна идея на книгата 7 стъпки към емоционална ефективност е, че съществуват много типове интелигентност и че е мъдро човек да се научи как да впряга и да хармонизира онези соматично-емоционални езици, които пропиват всяко смислено човешко общуване. Автоският колектив П. Мерлеведе, Д. Бриду и Руди Вандам повдигат въпроса: “Има ли “невидимо присъствие”, което живее във всеки от нас?” не просто изпълнено с ярост, но и с творческа интелигентност, с любопитство, с жестокост и нежност, с интуитивно познание? Има ли различна от интелектуалната интелигентност, която живее във всеки човек? Положителният отговор на авторите е категоричен, като те обръщат особено голямо внимание на различните езици на човешкото познание и съществуване и предлагат експлицитни начини за култивиране на емоционалната интелигентност. Убедителни са, че залогът е много голям: ако не се свържем  умело емоционалната си интелигентност, ще сме по-малко творчески, по-малко щастливи и по-малко продуктивни. Лишеният от въплъщение интелект, който е във война с емоционалната интелигентност и не осъзнава нейното значение, е жалка гледка. Това води до разногласия в работата, нещастия в семействата, загубено време и енергия в спорове и кавги, загубата на интуитивна мъдрост и т.н.

Авторите се фокусират върху предимствата, които могат да се извлекат от координирането на когнитивната и емоционалната интелигентност. “Или” - “или” не е формулата за успех и постижения на личността “и двете” е верният път.

Книгата мотивира и с едно  свое много важно послание: “Не просто мислете за това, направете го.”  Тя е ръководство, което чрез техниките на НЛП и методите на самооценка ще ви позволи да си създадете своя собствена система за измерване и ще ви осигури интензивен курс по EQ, съчетан с невролингвистичното програмиране.

В книгата се дават отговори на най-важните въпроси, които вълнуват и занимават   всеки  човек:

  • Какво означават моите емоции?
  • Как мога да контролирам и управлявам своите емоции?
  • Какво мотивира хората и как да се науча да го имам предвид?
  • Как мога да променям ситуацията в своя полза?
  • Как мога да получавам това, което желая, но и другите да бъдат удовлетворявани от това?

Сам Патрик Мерлеведе определя своята професионална мисия така: ”Да помагам  на хората да откриват  и получават работата на своя живот и да помагам на организациите да поставят и назначават точните хора на точното работно място. По този начин ще мога да допринеса да бъдат създавани повече емоционално интелектуални работни места”.