Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Всички

Термин Дефиниция
АДСИЦ

От английски: REIT (Real estate investment trust) – когато АДСИЦ инвестира само в имоти
Инвестиционно дружество от затворен тип, което инвестира само в определен вид активи – в недвижими имоти или във вземания.