Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Всички

Термин Дефиниция
Активно управление

От английски: Active management
Инвестиционен стил, при който има чести и относително по-големи промени в позициите на портфейла, търговията е активна, оборотът на портфейла е голям.