Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Всички

Термин Дефиниция
Акция на растежа

От английски: Growth share
Акция, за която се очаква стойността ґ да нараства поради по-висок от средния за пазара растеж на печалбата на емитента.