Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Всички

Термин Дефиниция
Ликвиден мотив

От английски: Liquidity motive
Мотив, при който инвеститорът формира решението си да купи/продаде даден финансов инструмент, защото желае да инвестира свободните си средства (респ. защото има нужда от свободни средства).