Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Всички

Термин Дефиниция
Ликвиден риск

От английски: Liquidity risk
Риск, пораждан от възможността даден инвестиционен актив да не може да се продаде или купи бързо. Изразява се в ценови отстъпки, които инвеститорът следва да направи при продажба или премии, които следва да плати, в случай на покупка.