Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Всички

Термин Дефиниция
Лихвен риск

От английски: Interest rate risk
Риск, пораждан от възможността за промяна на лихвените нива, която може да доведе до промяна на стойността на облигациите (или други дългови инструменти). Включва ценови риск и реинвестиционен риск.