Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Всички

Термин Дефиниция
Mножество на възможните портфейли

От английски: Feasable portfolios set
Съвкупност, състояща се от всички портфейли, в които по принцип даден инвеститор може да вложи средства при съответните конкретни условия.