Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Всички

Термин Дефиниция
Глава и рамене

От английски: Head and Shoulders
Графичен индикатор, използван в техническия анализ. Представлява фигура с три последователни върха, като средният е най-висок (глава), а другите два, разположени вляво и вдясно от него, са приблизително на едно ниво (рамене).