Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Всички

Термин Дефиниция
Евродоларов депозит

От английски: Eurodollar deposit
Депозити в банки, които се намират извън САЩ, деноминирани в щатски долари.