Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Всички

Термин Дефиниция
Ефект на доходността до падежа

От английски: Yield to maturity effect
Принцип, според който при дадена промяна на лихвените проценти облигации с по-ниска доходност до падежа ще имат по-висока процентна промяна на цената им от облигации с по-висока доходност до падежа.