Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Всички

Термин Дефиниция
Ефективно множество

От английски: Efficient set
Множество от портфейли, които притежават едно от следните две свойства: 1) имат максимална очаквана възвръщаемост при зададено равнище на риск, или 2) имат минимално равнище на риск при зададена очаквана възвръщаемост.