Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Ж

Термин Дефиниция
Животозастрахователна компания

От английски: Life-insurance company
Компания, която придобива средства чрез продажбата на застрахователни полици, даващи защита срещу загуба на доход поради смърт, инвалидизиране или други събития.