Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

З

Термин Дефиниция
Запис на заповед

От английски: Promissory note
Документ, регламентиращ дългови взаимоотношения между две страни.

Здравноосигурително дружество

От английски: Health-insurance companу
Дружество, което предлага полици за финансова защита в случай на необходимост от медицински изследвания или лечение.