Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

У

Термин Дефиниция
Управляван инвестиционен фонд

От английски: Managed investment fund
Вид инвестиционен фонд, чийто портфейл се управлява и променя в зависимост от пазарната среда и конкретната инвестиционна политика на фонда.