Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Х

Термин Дефиниция
Хедж фонд

От английски: Hedge fund
Високорисков фонд, който цели да постигне възвръщаемост основно чрез спекулации върху разлики и аномалии на инвестиционните пазари.

Хеджиране

От английски: Hedging
Инвестиране в даден актив, в резултат на което се намалява рискът на друг актив (или други активи).