Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Ч

Термин Дефиниция
Частно пласиране

От английски: Private placement
Първична продажба на финансови инструменти извън регулираните пазари. Обикновено се извършва в големи обеми на относително малка група купувачи.

Чиста цена

От английски: Clean price
Цена на облигация, в която не е включена натрупаната лихва.