Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я

Ш

Термин Дефиниция
Ширина на пазара

От английски: Breadth of market
Пазарен индикатор, представляващ разликата между броя на емисиите, чиято цена се е увеличила, и броя на емисиите, чиято цена се е намалила за дадена търговска сесия.