Инвестиционен речник

Има 353 термина в речника.
Всички | B | M | S | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Страница:  « Предишна ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Всички

Термин Дефиниция
Цена на отсичане

От английски: Cut off price
Цена, по която се реализират сделките при закрит аукцион.

Цена на риска

От английски: Price of risk
Вж. Премия за риск.

Цена на упражняване

От английски: Strike price
Цената, на която притежателят на една опция има право да купи/продаде базовия актив.

Централен депозитар

От английски: Central Depository
Българска национална система за регистриране на собствеността върху безналични финансови инструменти, за администриране и за регистрация на сделки с тях.

Частно пласиране

От английски: Private placement
Първична продажба на финансови инструменти извън регулираните пазари. Обикновено се извършва в големи обеми на относително малка група купувачи.

Чиста цена

От английски: Clean price
Цена на облигация, в която не е включена натрупаната лихва.

Ширина на пазара

От английски: Breadth of market
Пазарен индикатор, представляващ разликата между броя на емисиите, чиято цена се е увеличила, и броя на емисиите, чиято цена се е намалила за дадена търговска сесия.

Японски свещи

От английски: Japanese candlesticks
Вид графика, при която изображението на данните по форма наподобява свещ с тяло и два фитила.

Страница:  « Предишна ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24