Автори

Сентенция Автор
<< Начало < Предишен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Нищо велико не е постигнато без ентусиазъм. Ралф Уолдо Емерсън
Ако е сега, няма да е после; ако няма да е после, ще е сега; ако няма да е сега, все някога ще бъде; важно е готовността. Уилям Шекспир
Приятел е този, който ви познава какъвто сте, разбира къде сте били, приема какъв сте станали и все пак спокойно ще ви позволява да израствате. Уилям Шекспир
Репутацията е напразно и най-фалшиво налагане, често получено без качества и загубено без заслуга. Уилям Шекспир
Някои израстват с грях, а други чрез целомъдрено падение. Уилям Шекспир
Любовта към греха винаги е сляпа, и винаги клони към радостта. Необуздана, крилата, неограничена, тя разрушава всяко разумно действие. Уилям Шекспир
Дай ми твоите мисли, не език. Уилям Шекспир
Удоволствието и действието правят часовете да изглеждат къси. Уилям Шекспир
Когато думите са малко, те рядко са изразходвани напразно. Уилям Шекспир
Той е с нас от утробата и не ни пуска до гроб (подтикът за придобиване). Адам Смит
Това, че изпитваме горест от горестта на другите... по никакъв начин не се ограничава до добродетелните и хуманните... И най-големият главорез, най-закоравелият престъпник, нарушаващ законите на обществото, не е напълно лишен от нея. Адам Смит
Истинската трагедия на бедните е бедността на техните стремежи. Адам Смит
Човекът е животно, което сключва сделки – няма куче, което разменя кокали с друго куче. Адам Смит
Щастието никога не си мери пулса. Адам Смит
Лидерът търгува с надежда. Наполеон