Автори

Сентенция Автор
<< Начало < Предишен 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Началото е половината от всяка работа. Гръцка поговорка
Само с приказки ориз не се готви. Китайска поговорка
Не се страхувайте, че се движите бавно, а само че стоите на едно място. Китайска поговорка
Пътуването от хиляди мили трябва да започне с една стъпка. Китайска поговорка
Маркетингът е наука и изкуство да намериш, задържиш и увеличиш броя на клиентите, от които печелиш. Филип Котлър
Маркетингът не е изкуството да намериш хитър начин да се отървеш от това, което произвеждаш. Той е изкуство да създаваш истинска стойност за клиентите, да им помагаш да забогатеят. Ключовите думи са качество, услуга и стойност. Филип Котлър
Маркетинговият мениджмънт е изкуството и науката да избираш целеви пазари и да намираш, задържаш и увеличаваш клиенти чрез създаването, комуникирането и доставянето на по-добра стойност за клиентите. Филип Котлър
Маркетингът все повече се основава на информацията, отколкото на продажбите. Филип Котлър
Най-опасните конкуренти са тези, които приличат на вашата компания. Филип Котлър
Асоциацията е марка, нещо повече: тя дава цвят на продукта или услугата. Филип Котлър
Само големите марки поддържат доходност над средните нива. Те осигуряват емоционални, а не само рационални ползи. Филип Котлър
Основания на връзки маркетинг отбелязва значителна промяна на маркетинговата парадигма, изместване от мислене единствено в категориите на конкуренция и конфликт към мислене в категориите на взаимна зависимост и сътрудничество. Филип Котлър
Компаниите харчат прекалено много за реклама и прекалено малко за пъблик рилейшънс. Филип Котлър
Колкото по-добър е продуктът, толкова по-малко пари трябва да се харчат за рекламирането му. Филип Котлър
Днес сме в епохата на стойността. Ако не можете да продадете първокласен продукт на най-ниската цена в света, ще бъдете извън играта... Най-добрият начин да задържите клиентите си е умението да предлагате по-добро за по-малко. Джак Уелч