ТЕД ЛЕВИТ

/1925 – 2006/

 

     Преподавателската и изследователската дейност на Тед /Теодор/ Левит разтърсва света на маркетинга и прави дисциплината незаменим елемент на всяка бизнес стратегия. Със свята дейност и творчество той въздейства на поколения учени и лектори със своите внимателно изработени, новаторски, винаги провокативни и често противоречиви книги и статии. Той има жизненоважен принос към теорията на мениджмънта в областта на маркетинга.

     Левит е първият, който използва термина „глобализация” в статия в сп. Харвард бизнес ревю през 1983 г. Той определя глобализацията като промени в социалните поведения и технологии, които позволяват на компаниите да продават едни и същи стоки.

Първоначално лектор по бизнес администрация в Бизнес училището в Харвард, а по-късно – от 1965 г. – и професор по същата дисциплина в Харвард,  Левит над три десетилетия дава своя безценен принос в разработването на маркетинга и включването му в организацията на всяка една корпорация.

     Роден е през 1925 г. в Германия, Волмерц, едва десет годишен, заедно със семейството си напуска Германия, бягайки от нацистите, премествайки се в Дейтън, Охайо, САЩ. По време на Втората световна война служи в Европа, а по-късно учи в Антиок колеж, Охайо, където получава и докторска степен по икономикс в Университета в града. Започва преподавателска дейност в Университета в Северна Дакота и работи като консултант в петролната промишленост. През 1959 г. започва преподавателска работа в Бизнес училището в Харвард. Известно време той е и редактор на сп. Харвард бизнес ревю, но през 1990 г. след спор за мястото на жените в мениджмънта напуска този пост.

     Независимо, че е автор на осем книги, основополагащ негов труд си остава статията му „Маркетингово късогледство”, която пише през 1960 г. Сам той определя тази статия като манифест. Тя е предизвикателство към конвенционалното мислене на времето си, защото извежда на преден план убедителни доводи за значението на маркетинга и недалновидността, която се проявява при отхвърлянето му от стратегията на бизнеса. В нея той критикува политиката на компаниите ориентирана изцяло към продукта като ограничена философия и издига важната роля на потребностите на клиента, които трябва да бъдат в основата на всеки бизнес. „Организацията трябва да се научи да се схваща не като производител на стоки или услуги, а като купувач на клиенти, като прави неща, които ще накарат хората да се връщат при нея.” Съсредоточването върху потребностите на клиента според Левит е по-верният път към  дълготраен успех в бизнеса в сравнение със съсредоточването върху самия продукт или услуга. Левит съветва компаниите, че не съществува такова нещо като разрастващи се индустрии, това според него е самодоволство и ще бъде пагубно за фирмата. Съществуват възможности за растеж, които могат да бъдат създадени и да се разчита на тях, но  автоматичното яхване  на ескалатор на растежа им осигурява сигурно сгромолясване. Статията изпреварва далеч напред времето си и е едно истинско предизвикателство към конвенционалното мислене тогава.

     Впоследствие Левит значително разширява тази теория в други статии и книги. Те са насочени към методологията на внедряване на маркетинга, включвайки и предложението за „маркетингова матрица”, която да оценява степента на маркетинговата ориентация, съществуваща в дадена компания. Изследва подробно теорията, подкрепяща маркетинговата концепция и очертава някои от нейните ограничения и проблеми. Част от трудовете му са посветени на „индустриализацията на услугите”, естеството на услугите, рекламата и глобализацията.

     През 1983 г. пише статията „Глобализация на пазара”. Левит още веднъж изпреварва времето и отправя поглед в бъдещето, поставяйки акцента върху променящото се естество на пазара и тенденцията към глобализация на базата на технологичния напредък. Тук той защитава тезата, че за да успеят и просперират, компаниите трябва да предлагат стандартизирани продукти по целия свят, с най-добрия дизайн, най-доброто качество и надеждност и най-ниската цена.

     Тед Левит е един от най-уважаваните мислители в областта на маркетинга и мениджмънта. Неговата дейност, като консултант на десетки корпорации и разработките му са променили начина, от това как десетки компании мислят за бизнеса си, до това как да организират иновациите и творчеството си и как да предлагат своите продукти и услуги. Показвайки късогледството на много мениджъри, Левит дава тласък на един мощен нов модел на мислене, който е подет и от други теоретици  и достига възраждането си през 80-те години на ХХ век.

 

     В ретроспекция се вижда колко проницателен е бил Тед Левит по отношение на значението на маркетинга за всяка организация. Той предвижда и значението на маркетинга на взаимоотношенията, тема, която се налага едва през 90-те години на ХХ век, както и концепцията за глобалното село.

     Подобаващо внимание следва да бъде отделено и на книгата му Тед Левит за маркетинга /изд. “Класика и Стил”/, която включва най-добрите му статии и разработки. В нея се съдържат големи идеи и практически инструменти за създаване и поддържане на конкурентно предимство на всяка фирма.

     С право Тед Левит е признат за Баща на модерния маркетиг.