ТОМ ПИТЪРС

     Том Питърс е един от най-търсените и предпочитани преподаватели по управление в света. Той е един от най-известните мислители и консултанти в бизнеса, благодарение на обширните си познания и уникалния си стил на възприемане на управлението.

     Той ежегодно участва в над 100 конференции и събития и предлага консултантските си услуги на някои от най-големите международни компании. Основател е на консултантската фирма Tom Peters Group,, в чието портфолио влизат фирми като Microsoft Corporation, Unilever, Deloitte&Touche, Rolls-Royce Group, Coca-Cola, AT&T, Virgin и други. Освен с консултантска и преподавателска дейност, той влага усилия и прилага уменията си в областта на реалния бизнес с видио касети, телевизионни сериали и т.н.

     Питърс завършва строително инженерство в университета Корнел, а след това и магистратура по бизнес администрация в Станфордския университе. През 1977 г. защитава докторска дисертация.

     Той работи в Пентагона в продължение на две години и остава очарован от сложната и прецизна организация там. През 1974 г. Питърс постъпва на работа в най-голямата американска фирма по управленско консултиране – McKinsey&Co. Именно тук той започва разработката на концепцията за организационната ефективност и съвършенство, което му носи световна слава и известие.

     Автор е на дванадесет книги, сред които най-новата, издадена през м. май 2010 г. е The Little Big Things, а преди това The Brand You 50, Re-imagine и единствената преведена на български език книга In Search of Excellence: Lessons from Americas Best-Run Companies /Към съвършенство в управлението/, написана заедно с Робърт Уотърман и смятана за една от най-влиятелните книги за бизнеса и др. Тази книга прави Том Питърс много известен не само в САЩ, но и в целия свят и е продадена в повече от 1 милион екземпляра.

     Писането на книги и преподавателската му дейност се коренят във всекидневния му практически опит. Той не създава формални истории, но много от съветите му са максими в областта на бизнеса. Той навлиза във вътрешността на организациите, повдига здравия разум и формулира принципите на действие. Лекциите си води в препълнени зали пред хиляди участници, като ги порицава понякога за бъркотията и липсата на правила и принципи, които пораждат недоверие и пречат на служителите да използват собствени инициативи. Newsweek го определя като най-добрия приятел и най-лошия кошмар на бизнеса.

     Определят го като глътка свеж въздух в зловонната джунгла на управлението.

 

     Какво прави книгата на Том Питърс Към съвършенство в управлението толкова значима? Едно от големите достойнства е, че поставя управлението на идеи като основна тема за дискусията в организацията. В нея той анализира практическия опит на 43 успешни компании и тяхната двадесет годишна дейност. Той предлага практическия опит на най-добрите, а не теоретизира работата им.

     Той предлага нов модел от осем отличителни характеристики на съвършената компания и ги формулира по следния начин:

 • Каква е тяхната структура?
 • Каква е тяхната стратегия?
 • Какви системи са изградени в компанията?
 • Какви са правилата?
 • Какви са способностите?
 • Каква е компетентността на служителите?
 • Какъв е стилът на управление?
 • Какви и колко са споделените ценности?

     Питърс  смята, че в центъра на този модел от характеристики най-важни са ценностите, които служителите споделят, защото точно те гарантират съвършенството на компанията.

     Точно формулира и осемте характеристики за качество, които също гарантират съвършенството на една организация:

 • Ориентация към действие;
 • Близост до клиента и неговото правилно разбиране;
 • Автономия и предприемчивост – независимост и иновативност;
 • Повишаване на производителността на труда с помощта на хората;
 • Ефективно ръководство, ориентирано към ценности;
 • Специализиране на най-добре познатите за компанията дейности;
 • Опростена структура, ограничен щат;
 • Съчетание на единство и свобода – наличието на основни ценности в съчетание с децентрализацията на компанията.

     Съвършените компании създават култура, която включва стил, споделени ценности и умения на „големите” ръководители. Споделените ценности остават да живеят и след като хората си отида, и затова авторите съветват, че истинските ръководители трябва да управляват преди всичко ценностите на своята организацията.

 

     Тази книга вече е станала част от общия метод и език на управление. Името на Том Питърс често първо изниква в съзнанието, когато се споменава за гуру на управлението. Но той е твърде различен от останалите. Не просто с колоритния си стил, усет за промоция или френетична енергия по време на своите лекции – казват че изминавал по 7-8 км. водейки семинарите си. Неговият нетрадиционен начин за възприемане на света и нетрадиционните му прозрения в областта на управление на бизнеса го характеризират като най-харизматичния консултант и лектор, който предлага конкретни пътища за придвижване към бъдещи успехи.