ФИЛИП КОТЛЪР

 

     В продължение на повече от три десетилетия името на Филип Котлър е синоним на маркетинга. Той е един от видните стратези на търговската марка и автор на 35 основополагащи трудове по маркетинг.

     С многогодишната си изследователска и преподавателска дейност във Висшето училище по маркетинг “Келог” към Северозападния университет в Илиноис –  оценявано като “най-доброто училище за обучение по маркетинг”, професор Котлър има значителен принос за неговия успех.

     Получава магистърската си степен  по икономика в Чикагския университет, а докторската в Масачузетския технологичен институт. Работи по постдокторска специализация по математика в Харвард и по поведенчески науки в Чикагския университет. Почетен доктор е на университета в Стокхолм, Цюрихския университет, Атинския университет, Висшето училище по търговия в Париж, Виенския университет по икономика и бизнес администрация и др.

     Автор и съавтор е на много известни трудове, между които „Стратегически маркетинг на нестопанските организации”, „Управление на маркетинга”, „Котлър за маркетинга”, „Еволюция на маркетинга”, „Маркетинг съвети от А до Я” / всички издадени на български език от изд. „Класика и Стил”/, „Латерален маркетинг”, „Хаотика”, Social Marketing, The Marketing of Nations, Marketing for Hospitality and Tourism и др. Има над сто публикувани статии във водещи списания, част от които са му донесли награди за най-добри статии.

     Проф. Котлър е обявен за водещия лидер в маркетинг мисленето от Американската маркетингова асоциация и за основател на модерния маркетинг мениджмънт от Handbook of Management Thinking.

     През 2005 г. е на четвърто място в класацията на Financial Times за най-великите личности в мениджмънта след Питър Дракър, Бил Гейтс и Джак Уелч и преди Майкъл Портър, класиран на пето място. Той е първата академична личност в списъка и единственият експерт по маркетинг.

     Носител е на много престижни награди за заслугите му към постиженията на съвременния маркетинг, а така също и на почетни степени от 12 университета в Съединените щати и други страни.

     Европейската асоциация на консултантите по маркетинг присъжда на Котлър наградата „Отлични постижения в маркетинга”.

  •      През 2002 г. Академията по маркетингова наука му присъжда приза „Преподавател по маркетинг на годината”.
  •      През 2008 г. бе определен от Wall Street Journal за шестия най-влиятелен бизнес мислител.

     Последните му разработки в областта на развиващата се маркетинг стратегия и практика го поставя на 11 място в класацията Thinker 50 – списък с петдесетте най-големи мислители в областта на бизнеса от всички браншове.

     Книгата на проф. Котлър „Управление на маркетинга”, отпечатана за първи път през 1967 г., е издавана десет пъти и е обявена за една от 50-те книги за бизнес на всички времена.

 

     През последните години проф. Котлър пътува в Европа, Азия и Южна Америка, където изнася лекции пред различни аудитории за принципите на маркетинга като наука и тяхната приложимост за повишаване на конкурентоспособността.

     Бил е съветник на управленските екипи на едни от най-големите компании в света по въпроси, свързани с това как да развиват и позиционират уменията и ресурсите на своите компании с оглед на глобалната конкуренция. Сред тези компании са IBM, General Electric, Ford, Apple, Motorola, AT&T, Bank of America, Merrill Lynch и др.

     Проф. Филип Котлър два пъти посети България – през м. ноември 2007 г. и през м. септември 2009 г. и проведе семинари. На последния семинар пред публика от 1800 души той представи последните идеи от стратегическия и тактически маркетинг и обясни на участниците как могът да бъдат полезни за бизнеса и неговите партньори, за да печелят и доминират на определени пазари. „Целта на една компания е да създава потребители. Те са тези, които движат бизнеса. Иновациите и маркетингът го раздвижват – те създават възможност за продажба на продукта. Всичко останало са разходи. Светът навлиза в епоха на по-голяма турболентност. Днес жизнения цикъл на продукта е по-кратък, затова повече от всякога е нужно да научим изкуството да привличаме потребители”, посочи професорът.

 

     Човекът-маркетинг направи своите прогнози и очаквания икономическото възстановяване да започне от средата на 2010 г. Обясни, че бързият растеж в миналото е бил изкуствен и е дошъл като резултат от агресивното кредитиране. Обясни, че в бъдеще получаването на кредити ще става много по-трудно. Основният проблем, според Котлър е да се намери начин да се финансират бедните хора. Дори и от егоистична гледна точка, е важно повече хора да имат повече пари.

     Филип Котлър е всепризнатият гуру на маркетинга.