Вещно право
Корица Sorted upЗаглавие Автори Рейтинг Видяна Заяви
cover  Актуални проблеми на нотариалната практика Валя Гигова, Евгения Дашина 0   1819 Availeble
cover  Актуални студии по вещно право Асен Запрянов 0   1998 Availeble
cover  Вещно право. Практически проблеми Марио Бобатинов, Красимир Влахов 0   1522 Availeble
cover  Вещноправно действие на смъртта Стоян Ставру 0   1331 Availeble
cover  Въпроси на етажната собственост Стоян Ставру 0   1487 Availeble
cover  Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти Захари Торманов 0   1364 Availeble
cover  Ипотеката Методи Марков 0   1437 Availeble
cover  Кадастър, имотен регистър и устройство на територията Александър Джеров, Петко Еврев, Константин Гегов 0   1378 Availeble
cover  Как да печелим от сделки с недвижими имоти Бисерка Маринова 0   1569 Availeble
cover  Поземлени имоти Асен Запрянов 0   1575 Availeble
cover  Режим и ограничения на вещни права по ЗТСУ Асен Запрянов 0   1661 Availeble
cover  Ръководство по нотариални действия във връзка със собствеността Христо Омарбалиев 0   1646 Availeble
cover  Сделките с имоти Бисерка Маринова 0   1674 Availeble
cover  Човешкото тяло като предмет на вещни права Стоян Ставру 0   1923 Availeble
 
 
 
 
 

Нови книги


Public Relations Strategy (PR in Practice)  

Виж книгата...

 

Strategic Thinking: A Nine Step Approach to Strategy and Leadership for Managers and Marketers  

Виж книгата...

 

Evidence Based Reward Management: Creating Measurable Business Impact from Your Pay and Reward Practices  

Виж книгата...

 

Business Process Management Practical Guidelines to Successful Implementations  

Виж книгата...

 

Business Process Change, Second Edition: A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals (The MK/OMG Press)  

Виж книгата...

 

Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations  

Виж книгата...

 

Management by Process: A practical road-map to sustainable Business Process Management  

Виж книгата...