Административен процес на Република България
Заглавие:      Административен процес на Република България
ID на Книгата:      1056
Автори:      Димитър Костов, Дончо Хрусанов
ISBN:      954-730-096-2
Издател:      СИБИ
Брой страници:      0
Рейтинг:      0 
Корица:      cover
Описание:      Представлявайки естествено продължение на досегашните теоретични разработки на българското административно процесуално право, предлаганият учебник по административен процес на Република България е опит да се представи цялостно широкото понятие за административен процес с всичките му присъщи производства. Разработките са предимно теоретически, като на редица места са обогатени със съдебна практика. Разгледани са в най-широк аспект отделните видове административни производства и е разяснено тяхното съдържание. Авторите са се опитали да подчертаят особеностите на административния процес като самостоятелно важно направление в българското процесуално право, очертавайки същевременно и съотношението му с другите видове юридически процеси – гражданския и наказателния. Учебникът е предназначен преди всичко за студентите – юристи.
   

Коментари
 
 

Нови книги


Public Relations Strategy (PR in Practice)  

Виж книгата...

 

Strategic Thinking: A Nine Step Approach to Strategy and Leadership for Managers and Marketers  

Виж книгата...

 

Evidence Based Reward Management: Creating Measurable Business Impact from Your Pay and Reward Practices  

Виж книгата...

 

Business Process Management Practical Guidelines to Successful Implementations  

Виж книгата...

 

Business Process Change, Second Edition: A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals (The MK/OMG Press)  

Виж книгата...

 

Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations  

Виж книгата...

 

Management by Process: A practical road-map to sustainable Business Process Management  

Виж книгата...