Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс
Заглавие:      Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс
ID на Книгата:      1075
Автори:      Красимир Влахов
ISBN:      978-954-730-571-7
Издател:      СИБИ
Брой страници:      0
Рейтинг:      0 
Корица:      cover
Описание:      След влизането в сила на новия Граждански процесуален кодекс в практиката възникнаха доста въпроси, свързани с прилагането му. Ето защо в това издание, представляващо тематичен коментар на новото в гражданския процес, са обхванати най-важните и актуални проблеми в материята. Изложението систематично следва структурата на ГПК, с акцент върху анализа на най-важните процесуални институти. Книгата е с определена практическа насоченост. Това е причината за големия интерес към нея от страна на практикуващите юристи и студентите.
Красимир Влахов е съавтор на книгата „Вещно право. Практически проблеми”. Той е съдия с дългогодишен стаж, преподавал е в Националния институт на правосъдието, а от 2008 г. е председател на Районния съд в София.
   

Коментари
 
 

Нови книги


Public Relations Strategy (PR in Practice)  

Виж книгата...

 

Strategic Thinking: A Nine Step Approach to Strategy and Leadership for Managers and Marketers  

Виж книгата...

 

Evidence Based Reward Management: Creating Measurable Business Impact from Your Pay and Reward Practices  

Виж книгата...

 

Business Process Management Practical Guidelines to Successful Implementations  

Виж книгата...

 

Business Process Change, Second Edition: A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals (The MK/OMG Press)  

Виж книгата...

 

Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations  

Виж книгата...

 

Management by Process: A practical road-map to sustainable Business Process Management  

Виж книгата...