Авторско право и сродните му права в Република България
Заглавие:      Авторско право и сродните му права в Република България
ID на Книгата:      1090
Автори:      Георги Саракинов
ISBN:      978-954-730-558-8
Издател:      СИБИ
Брой страници:      0
Рейтинг:      0 
Корица:      cover
Описание:      Шестото издание на учебника по авторско право отразява всички изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права и в другите нормативни актове, уреждащи материята, от началото на 2007 г. досега . На много места текстът е осъвременен. В това издание авторът взема по-категорично становище по въпроса за колективното управление на авторски права. Направен е опит за ясно дефиниране на това кои от официално регистрираните такива организации работят реално и изпълняват функциите, присъщи на този род организации, и какви права управлява в действителност всяка от тях.
В новото издание са отразени и повечето от многобройните публикации по отделни въпроси, които са се появили през 2007 и 2008 г. в специализирания печат.
Съдържанието на учебника отговаря на състоянието на националното законодателство, международната уредба и фактическото положение към 1.01.2009 г.
   

Коментари
 
 

Нови книги


Public Relations Strategy (PR in Practice)  

Виж книгата...

 

Strategic Thinking: A Nine Step Approach to Strategy and Leadership for Managers and Marketers  

Виж книгата...

 

Evidence Based Reward Management: Creating Measurable Business Impact from Your Pay and Reward Practices  

Виж книгата...

 

Business Process Management Practical Guidelines to Successful Implementations  

Виж книгата...

 

Business Process Change, Second Edition: A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals (The MK/OMG Press)  

Виж книгата...

 

Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations  

Виж книгата...

 

Management by Process: A practical road-map to sustainable Business Process Management  

Виж книгата...