Проучване на казуса на мениджърски и

лидерски философии

на триумвирата от лидери на Google


     Това проучване се фокусира върху мениджърските и лидерски философии, политики и поведение на триумвирата от лидери на Google. Триумвиратът от лидери на Google се състои от Сергей Брин и Лари Пейдж, които са основатели, и Ерик Шмит. Брин е президент за технологиите и поема отговорност за рекламните инициативи. Пейдж е президент за продуктите и е признат за интелектуален лидер на компанията. Заедно Брин и Пейдж осигуряват управлението в инженерните, технологични и продуктови дейности в Google. Ерик Шмит е председател и главен изпълнителен директор и е отговорен за осигуряването на оперативното експертно мнение и лидерство на компанията.

Лидерски триумвират на Google


     През 1998 г., по времето, когато са докторанти на Stanford University, Сергей Брин и Лари Пейдж основават Google. През 2001 г. Брин и Пейдж привличат Ерик Шмит за главен изпълнителен директор на Google, който осигурява организационната  и оперативна експертиза и лидерство на Googlе, докато Брин и Пейдж обезпечават инженерно, технологично и продуктово лидерство. Както казват някои капацитети, Пейдж и Брин знаят, че не са професионални мениджъри, или маркетери, или експерти в стратегията, затова привличат компетентния Шмид да ръководи компанията.

     Успехите на Google могат да се отдадат на неговия триумвират от лидери, състоящ се от Брин, Пейдж и Шмид, „които успяват да отблъснат атаката на кокурентите от Yahoo! към Microsoft”. Една от големите мистерии на Google е неговият триумвират от лидери и как той функционира. Пейдж е президент за продуктите и е признат за интелектуален лидер, който се включва в проекти, за да се увери, че нещата се вършат добре. Брин е президент за технологиите и поема отговорности за рекламните инициативи, което е тази част от Google, която прави пари.

    „Всеобщото мнение е, че работата на Шмид е да надрасне отношенията с Пейдж и Брин и да започне сам да комуникира с Wall Street и медиите. Новата му роля е в това взаимодействие. Той изготвя дневния ред на компанията, дава насоките за разрешаване на ежедневните проблеми, които основателите пропускат да разглеждат, и системно подсеща Пейдж и Брин да гледат работата си.” Шмид е опитен мениджър на голяма компания със значителен опит в изграждането на Novell и Sun Microsystems, преди да бъде назначен в Google. Той е опитен маркетер и известен експерт в технологиите. През април 2007 г. Шмит е избран за председател на борда, в допълнение на това, че е главен изпълнителен директор. Google не е имал председател, откакто предлага акциите си на борсата през 2004 г., въпреки че Шмит ефективно изпълнява и тази роля. Коментирайки ролята на Шмит за успеха на Google, Дейвид Надлер, известен бизнес консултант, казва: „Пейдж и Брин тласкат напред Шмит, което може да се разглежда като класически пример за преоформяне на структурата за мениджмънт, като се подчертава силата на топ мениджърите.”

     Все пак Брин и Пейдж продължават да играят доминираща роля в компанията, защото техните акции носят десет пъти повече гласове от обикновените акции. Освен това Брин и Пейдж „имат свобода на действие, купуват каквито акции желаят и не изплащат дивиденти.”

     Триумвиратът от лидери също има високи изисквания към служителите на Google. Google назначава само първокласни таланти, защото Брин, Пейдж и Шмит вярват, че назначаването дори на един служител от клас-В води към посредственост. Компанията възнаграждава щедро и има програми за възнаграждаване, за да подсигури, че служителите с големи идеи не започват изолирано предприемачески инициативи за себе си. Освен това Google предоставя водеща роля на инженерите. Всеки служител на Google разделя своята работа на три части: 70% са отдадени на ключовия бизнес на Google за проучване и реклама; 20% са насочени към извънбюджетни проекти, свързани с ключовия бизнес; и 10% са предназначени за търсене на идеи за бъдещето, което е повече от мода; това са семената на Google, които ще пораснат в бъдеще.

     Брин и Пейдж не се виждат като „безпогрешни гадатели с божествени права да диктуват следващата стратегия”. Вместо това те „създават Дарвинова среда, в която всяка идея трябва да се бори за оцеляване, а не да почива на лаврите на създателя си”. Окуражавайки творчеството и иновациите, които са отличителен белег на Google, компанията прилага много политики, процеси и процедури, за да насърчава творчеството и иновациите. Има механизми за споделяне на идеи, принос от мениджърите, подбор на хора, които да работят върху проекти и идеи, генериране на промяна. Бидейки такава компания, Google е прозрачна за онези, които работят в нея.

    Но Google не е прозрачна за външни лица. Тя привлича с това, че е потайна, непроницаема и неясна за конкурентите. Това е очевидно, дори и след преднамерено смущаващите коментари за прозрачността на корпоративната стратегия. Коментирайки нуждата от прозрачност в бизнеса, Шмит казва: „въпреки заглавията в пресата, ние не искаме нашите съобщения да учудят или смутят някого. Не искаме нашите партньори да помислят, че се конкурираме с тях”. Шмид продължава: „ние се опитваме да оставим впечатлението, че не сме за тоталния контрол. На практика контролът е много премерен. И това е част от нашата тайна.” Пейдж добавя: „Обикновено ние не говорим за стратегията. По-скоро създаваме впечатление, че стратегията ни е объркана, отколкото да издадем на конкурентите какво ще правим.” Шмит също казва, че той „преднамерено разпространява схващането, че Google е смахнато място, за да помогне на компанията да скрие бизнеса от радарите”.

    Заедно с това, че не е прозрачна за външни лица, Google има и разногласия с тях. Превземайки от Microsoft (десктоп софтуер), телефонни компании (wi-fi план за безжични Интернет услуги), eBay (кратки обяви) и др., Google отблъсква приятели. Той даже обижда своите клиенти, които плащат, и в някои „сфери на бизнес общността  си изгражда имидж на малко лицемерен кавгаджия”. Това е интересна аномалия: особено след известния лозунг „Не бъди лош!” и крайна позиция в полза на клиента. Вместо да създава разногласия, Google би трябвало да печели приятели.


Въпроси:

  1. По какъв начин са лидери Брин, Пейдж и Шмид?
  2. Опишете естеството на съдружието, което искат да развият Брин, Пейдж и Шмит в Google.
  3. Използвайки мрежата от отношения и структури, създадени от лидерите, обяснете лидерската ориентация на триумвирата на Google.
  4. Използвайки разбирането за трансакционни, трансформационни, харизматични и автентични лидери, опишете лидерството на Брин, Пейдж и Шмит.


 

Google

www.google.com