Проучване на казуса на Nestlé:

Обучение и развитие

 

Въведение

    Nestlé е водеща фирма за производство на храни в световен мащаб, със 135 годишна история и дейност на практика в почти всички страни на света. Основните активи на Nestlé не са офис сгради, заводи или даже марки. Тя е по-скоро глобална организация, обхващаща много националности, религии и етнически групи, работещи заедно в единна корпоративна култура.

 

Културата на Nestlé и политиката за човешки ресурси

     Културата на Nestlé обединява хора от всички континенти. Най-важната част от бизнес стратегията и бизнес културата на Nestlé е развитието на човешкия капацитет във всяка страна, където оперира. Обучението е интегрална част от културата на Nestlé. То е твърдо установено в политиката за човешки ресурси на Nestlé, напълно нова политика, която включва принципите на здрав и ефективен мениджмънт на човешките ресурси. Развитието на хората е движеща сила на политиката, която включва ясни принципи на липса на дискриминация, право на колективно договаряне, както и забрана на всякакви форми на насилие. Политиката се занимава с набирането, възнаграждението, обучението и развитието и набляга на индивидуалната отговорност, силното лидерство и ангажираност с обучението през целия живот, които са необходими качества на мениджърите на Nestlé.

 

Програмата за обучение на Nestlé

     Следователно желанието за обучение е важно условие за работа в Nestlé. На първо място, обучението се извършва на работното място. Подготовката е част от отговорността на всеки мениджър и е решаваща за прогреса във всяка една длъжностна позиция. Програмите за обучение са целево ориентирани и предназначени за подобряване на уменията и компетентността. Следователно те са предложени като рамка на индивидуалните програми за развитие, а не като възнаграждение.

 

Програми за грамотност

     Повечето от програмите за развитие на Nestlé предполагат наличието на добро базово образование на служителите. В някои страни обаче се решава да се предложи на служителите възможност да подобрят своите най-необходими умения в грамотността. Следователно някои от компаниите на Nestlé стартират специални програми за онези, които по една или друга причина са пропуснали голяма част от основното училище.

     Тези програми са особено важни, тъй като се внедряват все по-сложни производствени техники във всяка страна, в която се оперира. Тъй като нивото на технологиите в заводите на Nestlé стабилно нараства, нуждата от обучение се повишава на всички нива. В по-голямата си част това обучение на работното място развива специфични умения за опериране с най-съвременни съоръжения. Необходими са обаче не само нови технически способности. В определени случаи се изискват и нови работни практики. Така например има нужда от повече гъвкавост и повече независимост сред работните екипи, за да се оперира максимално ефективно. „Понякога сме провеждали дебати в училище и сме се страхували да защитаваме мнението си. Но нашите заводи държат да отстояваме мнението си, защото един ден можем да попаднем и в парламента!” (Мария Модиба, работник в поточна линия, завод Babelegi, Nestlé, Южна Африка.)

 

Програма на Nestlé за чиракуване

     Програмите за чиракуване са основна част от обучението в Nestlé, в които младите обучаващи се прекарват три дни в седмицата на работа и два в училище. Наблюдават се позитивни резултати, но някои се изправят пред проблеми. В края на поготовката много студенти се привличат от други компании, които не провеждат собствено обучение. „Моите по-големи братя работеха тук преди мен. Също като при тях Програмата на Nestlé за чиракуване не е краят на моето обучение и тя ще ми осигури добра основа за бъдещо израстване. Трябва да имаме повече чираци, защото обучението е много добро!” (Джон Едобор Егхогхон, чирак по механика, завод Agbara, Nestlé, Нигерия.) „Ние не само се обучаваме като пекари; също учим микробиология, финанси, бюджетиране, разходи, продажби, как да се отнасяме към клиентите и т.н. Затова мисля, че това е наистина нещо, което ще придаде смисъл на живота ми. Ще бъде много полезно.”(Джаир Андрес Санта, чирак по пекарство, завод La Rosa Dosquebradas, Nestlé, Колумбия.)

 

Местно обучение

     Две трети от служителите на Nestlé работят в заводи, повечето от които организират продължително обучение, за да посрещнат специфичните си нужди. В допълнение някои от действащите компании на Nestle провеждат собствени локални центрове за подготовка. В резултат местното обучение е най-голямата компонента от дейностите на Nestlé за развитие по света и болшинството от 240 000-те хиляди служители участват в него всяка година. Осигуряването на подходящо и продължително обучение е важна част от отговорностите на мениджърите и в много случаи мениджърът е включен в обучението като преподавател. По тази причина част от центровете за обучение във всяка компания се фокусира върху развитието на собствени умения на мениджърите да обучават. Когато е необходимо, се провеждат допълнителни курсове вън от завода, най-вече във връзка с оперирането на нови технологии.

    Разнообразието от програми е голямо. Те започват с продължително обучение на чираци, които имат потенциал да станат супервайзори или секционни лидери и да продължат през няколко нива на техническо, електротехническо и поддържащо инженерство, както и мениджмънт на информационните технологии. Степента, в която заводите сами развиват специалисти, варира значително, като отразява нуждите на пазара от подготвени хора във всяка страна. Обучението на работното място е също ключов елемент от развитието на кариерата в търговски и административни позиции. Тук повечето курсове се провеждат в завода от преподаватели на Nestlé и с покачване на нивото се извършва сътрудничество с външни институции. „Като част от Програмата за обучение на млади мениджъри бях изпратен в различни части на страната и започнах да продавам малки количества от кубчетата бульони Maggi на  сергии “sari sari” на улицата. Въпреки че моята ключова област не беше търговията, това обучение беше безценен опит и ми помогна за цял живот.” (Даян Дженифър Забала, счетоводител-продажби, Nestlé, Филипините.) „Чрез своята програма за образование и обучение Nestlé потвърждава, че хората са най-важният й актив. В моя случай аз бях щастлив, че участвах в Програмата за млади мениджъри в началото на кариерата ми в Nestlé през 1967 г. Това ме поддържаше всичките години на поста главен изпълнителен директор на една от топ 12-те компании на Nestlé в света.” (Джуан Сантос, Nestlé, Филипините.)

     На практика всяка национална компания на Nestlé организира курсове за обучение по мениджмънт за новите служители за получаване на квалификация във висше училище или университет. Но подходите се различават значително. В Япония например това е серия от кратки курсове, които обикновено продължават три дни. Темите са умения за оценка на служителите, лидерство и стратегия, както и курсове за нови супервайзори и нов ключов персонал. В Мексико Nestlé изгражда национален център за обучение през 1965 г. В допълнение към тези, които се обучават в редовни програми, около 100 души посещават програми за млади мениджъри всяка година. Те се базират на серия от модули, които позволяват курсовете да са съобразени с всеки участник. Nestlé,       Пакистан провежда 12-месечни програми за мениджъри по продажби и маркетинг, финанси и човешки ресурси, както и за производство на мляко и селскостопански услуги. Те включват периоди на работа на терен не само за да се развият разнообразни умения, но също и за да се запознаят новите служители с организацията и системите на компанията. Обхватът на местното обучение се разширява. Нарастващата близост с информационните технологии позволява „дистанционното обучение” да стане ценен ресурс и много компании на Nestlé назначават корпоративни асистенти за обучение в тази област. Голям напредък е да се позволи на студентите да избират курса, който отговоря на персоналните им нужди и да се обучават в удобно за тях време и място. Ще посоча само един пример. В Сингапур екипът получава финансова помощ, за да посещава вечерни курсове по свързани с работата предмети. Таксите и разходите се поемат на онези, които завършват успешно, което води и до професионална диплома, диплома от висше училище, издържан изпит за влизане в университета и бакалавърска степен.

 

Международно обучение

     Успехът на разрастващите се локални компании на Nestlé във всяка страна се влияе значително от функционирането на Международен център за обучение, който се намира в близост до корпоративния щаб на компанията в Швейцария. В продължение на повече от 30 години Международният център за обучение Rive-Reine събира мениджъри от цял свят, които се учат от старшите мениджъри на Nestlé и един от друг. Мениджърите от отделните страни решават кой какви курсове да посещава, въпреки че това се определя централизирано и класовете се сформират внимателно, за да включват участници с различен географски и функционален произход. Обикновено един клас се състои от 15-20 националности. Всяка година центъра завършват 70 курса, които са посещавани от 1700 мениджъри от повече от 80 страни. Всички преподаватели са мениджъри на Nestlé с многогодишен опит в няколко страни. Само 25% от преподаването се извършва от външни професионалисти, като основно преподавателите са висши мениджъри на  Nestlé. Програмата се състои от две групи:

Курсове по мениджмънт: Те обхващат 60% от всички курсове в Rive-Reine. Участниците трябва да са работили в компанията от четири до пет години. Целта е да се обучат в ценностите и бизнес подхода на Nestlé. Тези курсове се фокусират върху вътрешните дейности.

Курсове за старши мениджъри: Тези класове често се състоят от мениджъри, които посещават курсове за мениджъри в продължение на пет до десет години. Фокусира се върху развитието на способности да се представлява Nestlé навън и да се работи с външни хора. При анализа на индустрията често се задава въпросът: „Какво бихте направили, ако бяхте конкурент?”

 

Заключение

     Всеобхващащият принцип на Nestlé е, че всички служители трябва да имат възможност да развият максимално своя потенциал. Nestlé прави това, защото вярва, че  е полезно в дългосрочен план за постигане на бизнес резултати и че стабилните дългосрочни отношения с компетентни хора и с общностите, в които оперират, подсилва способностите за печалба. Важно е да се даде на хората възможност за дългосрочно обучение, подобно на това в Nestlé, където всички служители отиват, за да подобрят своите умения в бързо променящия се свят. Предлагайки възможност за развитие, компанията не само се обогатява, но и прави индивидите по-автономни, уверени и на свой ред по-годни за работа и отворени за нови позиции в компанията. Усилването на този полезен кръг представлява крайната цел на компанията в обучението на много различни нива, чрез хилядите програми, които провежда ежегодно.