Проучване на казус:

„Сливането на HDFC и Times Bank


     През м. ноември 1999 г., когато Дийпак Парек и С.М. Дата, председатели на нови банки в частния сектор, се ръкуваха, се твореше история. Това беше първото мега сливане на индийски банки. То сигнализира, че индийският банков сектор е на страната на печелившите. Не може да се отрече фактът, че и преди е имало сливания в индийския банков сектор, но те са били само опит правителството да помогне на слабия държавен сектор на банките. Сега парадигмата се променя с факта, че докато преди сливанията са ставали под надзора на правителството, сега сливането на HDFC и Times Bank се движи от пазарни сили.

     Всякакви разговори за сливания и придобивания в индийския банков сектор биха били безсмислени преди няколко години. И всякакви предложения за сливане на банки биха се считали за ненужни. Индийският банков сектор е населен с двайсетина държавни банки, много от които са станали неефективни след тридесет години правителствен патронаж. Вятърът на промяната идва с началото на реформите във финансовия сектор. Въвеждат се бариери пред навлизането на нови банки в съответствие с глобалните практики. Лихвените проценти се дерегулират, което дава на банките повече свобода, както и повече конкуренция. Изкуственото разделение между институциите за финансов контрол и банките се премахва. Технологиите започват силно да влияят на банките.

     Отстраняването на бариерите пред сливанията води до появата на девет нови частни банки, някои от които са продължение на финансовите институции. Тъй като реформите на лихвените проценти и капиталовата адекватност водят до натиск за добро  представяне, новите участници започват да се конкурират на пазара. Където има конкуренция и борба за надмощие, там има и сливания  и придобивания. Банките от държавния сектор, като юридически лица – собственост на държавата, не могат да бъдат участници в играта на сливания и придобивания. Даже и да им се разреши да се слеят, сливанията между държавните банки inter se не би довело до синергия, защото те всички си приличат. Неизбежно те присъстват в един и същи сегмент и страдат от общи заболявания. И всякакви опити на държавните банки да присвоят ползите от промените в сектора биха довели да проблеми със силните профсъюзи, които също се борят за надмощие. Останалата част от групата се състои от стари банки в частния сектор. Тъй като старите банки от  частния сектор не са по-различни от държавните си двойници, новите участници стават агресивни, стремящи се към иновации и конкурентно способни. Така този сегмент се нуждае от сливания и придобивания.

     Новите банки от частния сектор се появяват след 1995 г. С годините те полагат усилия да навлязат в своя ниша в банковата индустрия. Докато банките от държавния сектор получават лъвския пай, новите участници намират ниша за себе си в сегменти от банковата индустрия, защото притежават технологии, иновации и професионализъм. Както навсякъде, така и в Индия размерът е важен в банкирането. Санджай Сакхула от Partner (Corporate Finance) на Arthur Andersen казва: „Размерът има значение. Технологиите са qua non в банковата индустрия. Трудно е за индивидуалните банки да инвестират сами в технологични решения. Необходим е голям размер. Другият проблем е капиталовата адекватност. Има много банки в Индия, които нямат адекватен капитал. Държавните банки възникват в миналото по силата на регулаторната среда. С по-силна регулация, но без компанията да е конкурентноспособна, консолидацията става неизбежна.” Само размерът дава сила за разрастване на частните банки, конкурентоспособност и по-голям пазарен дял. Сливането на HDFC и Times Bank трябва да се види от този ъгъл.


HDFC и Times

     Сделката по сливането се извършва като суап, защото акционерите на Times Bank получават по една акция на HDFC на всеки 5.75. Times Bank се слива с HDFC Bank и възникващата юридическа единица продължава да функционира като HDFC Bank. След като Централната банка на Индия дава зелена светлина, сливането става факт през първото тримесечие на 2000 г. Benett Coleman Group, която промоцира Times Bank, ще има 7.5 процентов дял в HDFC Bank. Акционерният капитал на HDFC Bank ще се покачи от 2000 милиона рупии на 2330 милиона рупии.

     С един удар сливането помага на HDFC Bank да стане най-голямата банка в частния сектор в Индия. Сливането увеличава клиентската база на HDFC Bank от 200 000 на 650 000. Това също осигурява възможности за продажби на застраховки на увеличения брой клиенти. Предлагат се различни продукти на HDFC Bank, както и се предлагат финансови продукти за домовете на клиентите. И което е по-важно, мрежата от офиси нараства от 68 на 107. Целият депозит на HDFC Bank става 69 000 милиона рупии и размерът на баланса е над 90 000 милиона рупии. Откакто Times Bank има необходимата технология, HDFC Bank спестява разходите за технология. Според банката е необходимо рационализиране на портфейла на корпоративни дългове. Компанията също печели от съществуващата инфраструктура. Капиталовата адекватност на HDFC Bank е 10.3% след сливането и ще се покачи на 11,1% след предложената преференциална оферта, за да задържи сегашното ниво на холдинги от различни класове инвеститори. Сливането на тези две банки има и друго предимство. Банките от новия частен сектор развива култура на служителите в крак с конкурентните сили. Така се избягва сблъсък на културите в новата единица. Това може да помогне на интеграционните процеси.

     Отчита се, че мрежата от клонове на двете банки не се препокрива. Въпреки растежа на интернет банкирането виртуалната мрежата е жизненоважна за достъп до клиента, по-специално в контекста на Индия. Стратегията на HDFC Bank за изграждане на мрежа е да се натрупват минимални разходи, с едва 6 до 8 човека на клон, които вършат както услуги, така и имат маркетингови функции. Банката също насърчава клиентите да използват главно банкиране по телефона. Тъй като изграждането на нови клонове струва скъпо, придобиването на готова мрежа е за предпочитане. Нов продукт е използването на АТМ карти, което е за предпочитане. HDFC Bank ползва мрежата на Viza, Times Bank и Master Card. В случая със сливането се използват мрежите и на двете банки.

     Сходството на бизнес сегментите и перспективите за синергия са основни стимули за сливането между HDFC и Times. Таблицата „Предимства на конвергенцията” показва, че съществува конвергенция между степента на бизнес растеж на двете банки (като депозити, аванси и доходи). Банди Рам Прасад, Главен икономист в Индийската асоциация на банките, казва: „Съществува видима разлика между ефективността на операциите на клоновете на двете банки (измерено по отношение на нетната печалба като процент от работните фондове, от нетните активи и от NPA - недeйстващите активи). Така отчетената висока ефективност HDFC Bank може да допринесе стойност към растежа на бизнеса на Times Bank. И двете имат ниски разходи, възможен е по-добър контрол върху разходите и на двете. Тъй като HDFC има повече метро клонове (65%) и Times Bank повече градски клонове (43%), препокриването на мрежата от клонове не е ефективно. Това е достатъчен стимул за реализиране на сливането.”

     Саня Сакуя счита, че сливането е отлична транзакция. Той обяснява: „Това е отлична транзакция, както по отношение на скоростта, с която се провежда, така и по отношение на начина, по който се провежда. HDFC Bank печели както от размера, така и от взаимното допълване на мрежата от клонове. От гледна точка на Times, сделката е полезна. Сливането прави акционерите на HDFC Bank и Times Bank много щастливи.”

     Конкуренцията се разгорещява. Чуждите банки  променят стратегията си. Някои от банките в публичния сектор също се опитват да преоформят своите конкурентни стратегии. Новите частни банки са агресивни в надпреварата за грабване на пазарен дял. Така за HDFC Bank времето за сливане никога не е било по-добро. В света на банкирането HDFC Bank и ICICI Bank поддържат добри стойности, докато печалбите на други банки в индустрията остават в миналото.

 

Вълната на сливанията

     Погледнете начина, по който пазарът се радва на сливанията. Емпиричните проучвания на сливанията показват, че акционерите на придобиващата компания са недоволни, докато тези на компанията, която е обект на сливането, печелят. Но сливането HDFC-Times изглежда различно. От както то е обявено, пазарната капитализация и на двете банки се увеличава със 150%. Пазарът е оптимист по отношение на сливанията.

     Тъй като сливането между HDFC Bank и Times Bank е първото в индийската банкова индустрия, дали то е сигнал е за консолидирането на банковата индустрия? Тъй като няма гаранция, че конкурентните сили ще позволят сливането, в процеса се появяват някои тесни места. Държавната собственост върху публичния сектор е една голяма пречка. Тъй като индийската банкова индустрия все още се доминира от тези банки, освен ако държавата не изпусне поводите, всякакъв вид сливания и придобивания в държавния сектор не са възможни.

     Сред тези, които смятат, че сливането на HDFC Bank и Times Bank не е сигнал за вълна от сливания и придобивания, е В.С. Сринивасан, директор на Centurion Bank. Той казва: „Основната причина за отсъствие на сливания и придобивания е, че липсва голямо обединение в държавния сектор, за което правителството не е наясно с механизмите за постигане на консолидация. Въпреки препоръките на Narshimhan Committee, този въпрос не се повдига. Но потенциал за сливания и придобивания сред държавния сектор съществува.”

     Можем да се надяваме, че правителството, което е под натиск, ще намали своя дял в банките от публичния сектор. Така е, защото изискването за капиталова адекватност е губещите държавни банки да повишат акционерния си капитала. Правителството, което вече страда от фискален дефицит, не е в състояние да влива капитали, както е правило в миналото. Следователно, възможно е държавния дял в тези банки да падне под 51%. Освен това, голямата сума изразходвана за заплати в държавните банки, не може да гарантира приложението и използването на технологични подобрения.