Проучване на казус върху

мениджмънт на възстановяване на дълга

 

Проучване на казус 1: Възстановяване на дълг към HDFC Bank

 

     Преди 18 месеца г-н Каушик Агарвал купува автомобил Tata Indigo, финансиран от HDFC Bank. Неговата вноска  EMI за този месец (май 2008) се отлага по някакви причини.

 

     Служителят по възстановяването се обажда на 22 май за плащането. Каушик е вън от града и помолва някой да дойде в офиса на 24-ти, за да вземе сумата. На 24-ти

     г-н Каушик се сеща, че трябва да плати на HDFC Bank, но не е изтеглил пари от банката. Тъй като е събота, когато служителят пристига за сумата, Каушик го помолва да дойда в понеделник, защото банката  вече е затворила.

     Тогава служителят, който се е обадил на Каушик на 22-ри, се обажда отново и започва да вика и обижда. Казва, че знае адреса му и ако не плати днес, ще дойдат в къщата му и ще го злепоставят пред съседите. Той  го заплашва също, че ако Каушик не плати до 5 минути, ще стане лошо за него.Използва обидни думи и крещи, докато връзката се прекъсва.

     След това Каушик решава да отиде до полицейското управление и да подаде  жалба срещу служителя, а също и да заведе съдебно дело срещу него и HDFC Bank пред търговския  и гражданския съд.

     Каушик  подава оплакване и в Отдела за жалби на HDFC под номер TF22534017.  Моли заинтересованите власти да предприемат нещо.

 

Проучване на казус 2: Възстановяване на дълг към ABC Bank

 

   ABC Bank отпуска персонален потребителски кредит от 60 000 рупии на XY, човек от средната класа. Кредитът трябва да се възстанови на вноски от XY. Той е без обезпечение и без поръчител  от трета страна. Кредитополучателят XY не може да заплати навреме някои вноски и така заемът се просрочва.

   ABC Bank дава случая на агента по възстановяване Z заедно с други просрочени задължения. Агентът по възстановяване Z се обажда на XY няколко пъти и също го посещава в дома му. Тъй като XY не може да възстанови задължението, Z използва обиден и груб език пред съпругата и дъщеря му, за да го накара да възстанови сумата. По време на едно от посещенията в дома на XY, Z и неговите колеги отнемат насила някои вещи от дома на XY пред очите на жена му и дъщеря му и отново използват заплашителен език, за да го накарат да плати дължимото. XY се чувства много унизен и депресиран. Тъй като не е в състояние да плати дълга, XY се самоубива. Той оставя прощално писмо, в което обвинява Z за това, че непрекъснато го е заплашвал.  Споменава за обидата, която е получил в присъствието на жена си и дъщеря си. Споменава също за заплахата от Z, че ще има страшни последствия, ако не успее да плати дължимата сума.

     След самоубийството на XY, местната полиция арестува Z и неговите колеги (които са  го придружавали при посещенията в дома на XY) по обвинения за подстрекателство към самоубийство. Завежда се дело срещу ABC Bank, която трябва да извърши гратисно плащане на 20 000 рупии на опечаленото семейство. За инцидента се пише в пресата, което поне за момента вреди на репутацията на банката в очите на обществото.