Проучване на казус:

Навлизане на LIC в банкирането:

Дали решението е разумно?

 

     LIC е перспективен играч с дългосрочни ресурси, генерирани при ниски разходи. Тя е избрала Corporation Bank и Oriental Bank of Commerce, за да инвестира в техни акции. Тези две банки от публичния сектор са известни със своето превъзходно представяне. Бизнесът, разделен на броя на служителите, и оперативните разходи на тези две банки са най-ниски в цялата индустрия. Така стои въпросът и с несъбираемите дългове. Между другото Corporation Bank е единствената банка от публичния сектор, в която не са въведени доброволни пенсионни планове и тя няма излишни служители за освобождаване.

 

     Придобиването на  Corporation Bank, базирана в Мангалоре, от страна на LIС, е голямо хазартно начинание, предприето от двата гиганта. Въпреки че и двете са държавни банки, те са едни от най-добре управляваните в страната. Конкуренцията е голяма, защото от 19 банки от публичния сектор, 34 от частния сектор и 45 чужди банки, действащи в страната, само 6 са осигурили лиценз от IRDA, за да започнат да оперират (четири от тях вече го правят).

     State Bank of India също взима решение за промяна, което е свързано със състоянието на банковия бизнес. Лихвите на индийските банки падат – разликата между стойността, на която дават заеми, и стойността, на която получават заеми, намалява през последните 5 години. От стабилните 4% през 1996 г. - на около 2.7% в момента.

     Life Insurance Corporation пък прави малко закъснял опит да повлияе на финансовата си и дистрибутивна мощ, като има желание да стане нещо повече. Тя е пряко мотивирана да навлезе агресивно в частния сектор на застраховките. Бачпай вярва, че сделката с Corporation Bank е печеливша. „Очакваната синергия между двете ефективни организации от публичния сектор ще ги възнагради и ще помогне на LIC в маркетинга, услугите и мениджмънта на паричните потоци.”

     Едс Ашвин Парек, мениджър и партньор на консултанта Arthur Andersen, казва: „Текущото съсредоточаване в индийския финансов пазар ще доведе до възникване на три или четири големи универсални банки. Както LIC, така и SBI са конкуренти за поста универсална банка.”

    Логично е двете компании да искат да станат универсални банки.”Бракът между банкирането и застраховането, обяснява Рави Триведи, изпълнителен директор на консултантската фирма Price Waterhouse Coоpers, ще подсигури на банките ресурс от дългосрочни средства за управление на краткосрочните отговорности.” Очевидно е, че двете компании имат сериозни амбиции в универсалното банкиране.  Бачпай казва: „Ние въвеждаме широк обхват от продукти и ставаме истински финансов супермаркет.”

     Днес 65% от печалбите на SBI идват от банкирането и почти всички печалби на LIC идват от застраховането. И двете се опитват да редуцират тези пропорции през следващите пет години. Така SBI иска да стане универсална банка по органичен начин, докато LIC стартира кампания за придобиване на значителен дял от Corporation Bank.

 

С тази цел:

     Придобиването от Life Insurance Corporation на 27 процентов дял в Corporation Bank на стойност 470 400 000 рупии е добро за бизнеса: Corporation Bank е една от най-добрите банки в страната; банка, която не е обвързана с миналото, но си пробива трудно път в тези времена. Бачпай вече заяви своето намерение да купи дял от банката, след като правителството внесе поправки в Закона за банките, което ще позволи частните холдинги в държавните банки да надхвърлят 49%.

     Благодарение на придобиването на този дял най-голямата застрахователна компания в Индия сега печели от опита на Corporation Bank в мениджмънта на пари. LIC придобива годишен паричен поток от 850 000 000 рупии. Банката може да помогне в управлението на тези пари. Ръководенето на сума от такъв мащаб също ще позволи на Corporation Bank да спечели голямо възнаграждение по договор за управление и тя ще придобие значително влияние на паричния пазар.

     Като придобива 33% дял в Corporation Bank, LIC се превръща в мениджър на взаимни фондове на стойност 250 000 000 рупии, от които се нуждае, за да инвестира в правителствени ценни книжа. Постепенно увеличавайки своя дял в печелившата Oriental Bank of Commerce (депозити от 246 800 000 рупии през 2001 г.; нетна печалба от 20 280 000 рупии) до 11%, LIC заявява своето намерение да се преструктурира в това, което Бачпай нарича „конкурентноспособен транснационален финансов конгломерат от значимост за обществото”.

 

Кой е по-добър?

     Намалявайки припокриването на двете бази клиенти, SBI и LIC се трансформират в универсални банки. SBI например предлага оферти на своите държатели на депозити; LIC – на своите собственици на застрахователни полици. Така те печелят оперативна ефективност.

      Въпреки силната марка, голямата мрежа и клиентската база SBI отстъпва на LIC в дългосрочната надпревара.

   Една от причините за това е, че SBI решава да обвърже съдбата си със състоянието на своите дъщерни застрахователни предприятия, SBI-life, така че банковите клонове да продават застрахователни полици според класическия модел на банково застраховане. Решението е резултат от желанието на SBI-life да увеличи своите доходи чрез комисиони от продажбата на застрахователни полици.

     Тази стратегия налага ограничения върху SBI. Развитието в застрахователния бизнес е слабо, защото парламентът още не е приел закон, който да позволява на банките да продават застраховки.

     И което е по-лошо, банката се изправя пред перспективата да работи не с един, а с два регулатора, RBI и IRDA. Не само външни фактори провалят плановете на SBI. Повдига се въпросът, дали банката притежава умения, съответстващи на застрахователния бизнес. „LIC може лесно да се справи в бъдеще с експертизата, която   Корпоративната банка притежава, за да се превърне в основен банков играч. SBI обаче не може да направи същото в застраховането”, казва базиран в Мумбай инвестиционен банкер. SBI не е наясно с плановете си в застрахователния сегмент, което не й помага, но факт е, че банката има успех в предишна диверсификация.