Проучване на казус на

корпоративно управление: Satyam Scam

 

     Satyam Computers Services Limited е консултантска фирма и фирма за услуги в областта на информационните технологии, основана от Рамалингам Раджу през 1988 г. Това е четвъртата по големина компания в  ИТ индустрия в Индия, която предлага разнообразие от услуги в областта на ИТ за много видове бизнеси. Нейната мрежа се простира в 46 страни, в шест континента, с персонал от 20 000 души, професионалисти по ИТ. На 7 януари 2009 г.избухва публичен скандал и г-н Рамалингам признава и уведомява SEBI, че е фалшифицирал отчета.

 

     Раджу признава, че структурата на баланса от 30 септември 2008 г. съдържа:

  • Увеличено кешово и банково салдо от 50 400 000 рупии (1.04 милиарда долара) на 53 610 000 рупии (1.1 милиарда долара), отразени в счетоводните книжа.
  • Отчетени натрупани лихви от 37 600 000 рупии (77.46 милиона долара), които са несъществуващи.
  • Декларирани по-малко от действителните задължения в отчетите, на стойност  12 300 000 рупии (253.38 милиона долара), което е нагласено от него.
  • Обявена надценена дългова позиция на длъжника от 4 900 000 рупии (100.94 милиона долара) вместо  26 510 000 рупии (564.11 милиона долара), отразени в счетоводните книги.

 

     Изявлението, с което Рамалингам Раджу признава, че е отчел по-високи приходи, съдържа следното:

    „Маргиналната пропаст между отчетените оперативни печалби и отразените в счетоводните документи нарастваше с всяка година. Отчитат се завишени пропорции на  стойността на  операциите на компанията [ екстраполиран годишен размер на приходите от 112 760 000 рупии (2.32 милиарда долара) през третото тримесечие на 2008 г. и официални резерви от 83 920 милиона рупии (1.73 милиарда долара)]. Тъй като основателят притежава реално малък размер собствен капитал, аз се опасявах, че лошото му представяне ще доведе до придобиване на фирмата от друга фирма, което е причината за разликата между отчетеното и реалното състояние. Провалената сделка по придобиване с фирмата Maytas бе последният опит да се запълнят фиктивните активи с реални. Това е като да яздиш тигър, не можеш да слезеш от него, без да бъдеш изяден.”

 

Скандалът:

    Скандалът стана известен след успеха на част от инвеститорите на  Maytas Prоperties и Maytas Infra да предотвратят опит на миноритарните акционери на Satyam Computers да използват кешовите резерви, за да  закупят горните две компании. В резултат това попречи на опит за експанзия от страна на Satyam, което от своя страна доведе до колапс на цените на акциите на компанията, последвано от шокиращите признания на Раджу. Истината е, че собствениците на миноритарни акции решават да завишат цифрите в счетоводните данни за Satyam, като по този начин манипулират баланса с несъществуващи активи, парични резерви и отговорности.

 

Вероятната причина:

     Отчитането на високи стойности на акциите би позволило на акционерите да получат печалби, което на свой ред им позволява да закупят реални активи вън от компанията, което пък им дава възможност да  получават и големи дялове в други фирми. Това е причината фамилията на Раджу да увеличи акционерния си дял и да го скрива, когато е необходимо.

     След скандала на 10 януари 2009 г. правният борд решава да спре функционирането на тогавашния борд на компанията и да назначи 10 номинални директори. На 5 февруари 2009 г. е избран шестчленен борд, посочен от Правителството на Индия, и А.С.Мерти е определен за главен изпълнителен директор с незабавни пълномощия. Бордът се състои от:

  1. Банкерът Дийпак Парек.
  2. Експерта по ИТ Киран Карник.
  3. Предишния член на SEBI Ачутан Балакришнан от Life Insurance Corporation.
  4. Тарун Дас, главен наставник на Конфедерацията на индийската индустрия.
  5. Т.Н. Манохаран, бивш президент на Института на дипломираните счетоводители на Индия.