Проучване на казус на

корпоративно управление: Enron Scam

 

     Enron е американска енергийна компания, основана през 1985 г. Тя е резултат от сливането между две утвърдени марки: Houston Natural Gas и Internorth Inc.,базирана в Охама. Основният й бизнес е производство на природен газ и тръбопроводи за него. В края на 80-те и началото на 90-те  решава да разшири своя бизнес в Обединеното Кралство, Европа, Южна Америка и Индия. През 1999 г.  стартира електронни услуги с  широколентово предаване - Enron Online. Постепенно Enron започва да извършва 90% от търговията си чрез Enron Online. През август 2000 г. компанията декларира постоянни печалби на стойност над 90 милиарда долара. Тя е на 6-то място сред енергийните компании в света. През февруари 2001 г. обаче Enron отбелязва спад. Тя увеличава равнището на дълга до 37.7 милиарда долара, който е почти 91% по-висок в сравнение с предишните 12 месеца. Въпреки това активите на Enron се увеличават с 19.03%. През август главният изпълнителен директор на Enron и вицепрезидент Скилинг подава оставка. След това през октомври компанията отбелязва своята първа загуба за тримесечието от 618 милиона долара и намаление на стойността на акциите с над 1 милиард. Впоследствие става известно, че Комисията за ценни книжа и фондови борси се занимава със сделката на Enron с г-н Фастоу за партньорство. След това се докладва, че Фастоу е заменен като ГИД от Джеф МакМахон, шеф на отдела за индустриален пазар на Enron. Цените на акциите на компанията продължават да падат. През ноември 2001 г. J.P.Morgan и Solomon Barney се съгласяват да осигурят 1 милиард долара кредит.

 

     Впоследствие пазарната капитализация се срутва до 8.9 милиарда, което е 26% спад за една седмица. През ноември Enron обявява по-ниска стойност на своите приходи от 600 милиона, сравнено с 1997 г. На 9 ноември 2001 г. компанията съобщава за сделка с по-малкия си конкурент Dynegy Inc., който купува акции на Enron за 9 милиарда долара. Chevron Texaco се съгласява да инжектира незабавно 1.5 милиарда свеж капитал. След това обаче Enron разкрива, че влошаването на кредитния рейтинг може да попречи на погасяването на 690 милиона долара дълг. Големите кредитни агенции намаляват кредитния рейтинг на Enron., в резултат от което Dynegy се отказва да я  купи. Enron временно прекратява всички свои плащания без тези за поддържане на най-необходимите операции. Накрая, през декември 2001 г., Enron обявява банкрут според Глава 11 и Dynegy завежда дело за нарушение на договорни условия.