How2Manage се поддържа от професионалисти с опит в областта на бизнес управлението, консултанти и представители на академичната общност.

Мисията на How2Manage е да обогатява знанията и уменията на мениджърите при вземането  на решения в критичните бизнес сфери – управление на ефективността, управление на бизнес процесите, на финансите, на информационните технологии.

Партньори на How2Manage са Имбилити ООД, Класика и Стил и Форабилити ООД.