Автори

Сентенция Автор
Той е с нас от утробата и не ни пуска до гроб (подтикът за придобиване). Адам Смит
Това, че изпитваме горест от горестта на другите... по никакъв начин не се ограничава до добродетелните и хуманните... И най-големият главорез, най-закоравелият престъпник, нарушаващ законите на обществото, не е напълно лишен от нея. Адам Смит
Истинската трагедия на бедните е бедността на техните стремежи. Адам Смит
Човекът е животно, което сключва сделки – няма куче, което разменя кокали с друго куче. Адам Смит
Щастието никога не си мери пулса. Адам Смит