Автори

Сентенция Автор
Съвършенството се постига напълно не когато няма какво да добавиш, а когато вече няма какво да отнемеш. Антоан дьо Сент Екзюпери
Създавате това, върху което насочвате мисълта си. Антоан дьо Сент Екзюпери
Животът ни учи, че любовта не е да се вторачвате в другите, а заедно да търсите една и съща посока. Антоан дьо Сент Екзюпери
Знам, че свободата е свобода на духа. Антоан дьо Сент Екзюпери
Времето за действие е сега. Никога не е твърде късно да направиш нещо. Антоан дьо Сент Екзюпери
Единственото нещо, което има значение, е усилието. Антоан дьо Сент Екзюпери
Това, което спасява човек, е да направи стъпка. После още една. Антоан дьо Сент Екзюпери
Ако искате да построите кораб, не призовавайте хората да събират дърва и не им възлагайте задачи и работа, а ги научете да копнеят за необятната безкрайност на морето. Антоан дьо Сент Екзюпери
Проектантът знае, че постига съвършенство не когато няма какво да добави, а когато няма какво да отнеме. Антоан дьо Сент Екзюпери
Купчината от камъни престава да бъде скала, когато някой я съзерцава с идеята за катедрала. Антоан дьо Сент Екзюпери
Как могат капките вода да знаят, че са река? И все пак реката тече. Антоан дьо Сент Екзюпери
Как може да съществува въпрос за придобиване или притежание, когато за човека е необходимо да умре в пълнотата на собственото си благополучие. Антоан дьо Сент Екзюпери