Автори

Сентенция Автор
Всеки може да се ядоса, това е лесно; но да се ядоса на точния човек, до точния предел, в точното време, с правилната цел и по правилния начин – това не е във властта на всеки. И не е лесно. Аристотел
Онова, което е по силите ни да свършим, може и да не бъде свършено. Аристотел
Хората са социални животни, надарени с разум. Аристотел
Щастието е смисълът и целта на живота, цялостният стремеж и край на човешкото съществуване. Аристотел
Няма да направите нещо в този свят без кураж. Това е най-важното качество на духа – чест. Аристотел
Ставаме точни, като извършваме точни действия; умерени, като извършваме умерени действия; смели, като извършваме смели действия. Аристотел
Първо, определяте идеал. След което необходимите средства за постигане на вашите цели – знания, пари, материали и методи. И накрая ги коригирате за постигане на целта. Аристотел
Удоволствието от работата поставя съвършенството в работата. Аристотел
Крайната стойност на живота зависи по-скоро от усещането и силата на съзерцанието, а не толкова от преживяното. Аристотел
Достатъчно е да помислиш, че щастието е твое. Аристотел