Автори

Сентенция Автор
Когато не успеете да се подготвите, вие се подготвяте да не успеете. Бенджамин Франклин
Запомнете, времето е пари. Бенджамин Франклин