Автори

Сентенция Автор
Ако не сложим край на нашите различия, поне правим света безопасно място за разнообразието. Джон Ф. Кенеди
Във всяка програма за действие има рискове и разходи, но те са далеч по-малко от дългосрочните рискове и евентуалните разходи в резултат на удобното бездействие. Джон Ф. Кенеди
Никой от нас няма еднакъв талант, но всеки трябва да има равна възможност да го развие. Джон Ф. Кенеди
Лидерството и обучението са необходими едно за друго. Джон Ф. Кенеди
Усилията и смелостта не са достатъчни без цел и посока. Джон Ф. Кенеди
Всичко това няма да се свърши през първите сто дни. Нито пък ще се свърши за хиляда дни, нито пък по време на тази администрация, нито дори през нашия живот на тази планета. Но нека да започнем. Джон Ф. Кенеди
Нещата не се случват. Нещата са направени да се случват. Джон Ф. Кенеди
Толерантността не предполага липса на ангажираност към собствените убеждения. По-скоро осъжда потисничеството или преследването на другите. Джон Ф. Кенеди
Опитът ми в управлението показва, че когато нещата са добре координирани, няма много за случване. Джон Ф. Кенеди