Автори

Сентенция Автор
Една компания няма собствена стратегия, ако дублира конкурентите си, дори и да го прави малко по-добре от тях. Майкъл Портър
Иновацията е централен въпрос в икономическия просперитет. Майкъл Портър
Инвеститорите трябва да използват същата степен на сравняване при пазаруването, както обикновено правят при избора между фондовете, което означава да се ровиш в неща като разходи, исторически преглед и вложения. Майкъл Портър
Истинско разочарование е да разберем, че правим толкова много грешки. Грешките ни костват играта. Бяхме подготвени, но грешките ни струват много. Майкъл Портър
Твърде много университетски и бизнес мениджъри се задоволяват с аргумента „приятелско чувство”. Изобщо не съм съгласен. Майкъл Портър
Милиарди са изхарчени за неефективна благотворителност. Филантропията остава десетки години след бизнеса в строгото използване на парите. Майкъл Портър
Същината на стратегията е да избереш какво да не правиш. Майкъл Портър