Автори

Сентенция Автор
Лидерът търгува с надежда. Наполеон
Нищо не е по-трудно, и следователно по-ценно, от способността да решаваш. Наполеон
Защо и Как са твърде важни думи, че да не могат да се използват често. Наполеон
Най-сигурният начин да бъдеш беден е да си честен. Наполеон
Думата невъзможно не е в речника ми. Наполеон
Истинската мъдрост е твърдото решение. Наполеон
Ако искате да направите нещо добре – направете го сам. Наполеон
Най-добрият начин да спазиш обещанието си е да не го даваш. Наполеон
Картината е повече от хиляда думи. Наполеон