Автори

Сентенция Автор
Искам да се запомни, че няма нищо по-трудно за планиране, по-съмнително за успех и по-опасно за управляване от създаването на нова система. Защото инициаторът е обект на враждебност от страна на всички, които биха спечелили от запазването на старите институции, и обект на безразличие от страна на онези, които биха спечелили от новите. Николо Макиавели
Войната се води, когато е необходима; въоръжаването е допустимо, когато няма никаква друга надежда. Николо Макиавели
Предприемачите са тези, които разбират, че има малка разлика между пречка и възможност и са в състояние да превърнат и двете в своя полза. Николо Макиавели
Преди всичко друго, имайте власт. Николо Макиавели
Колкото повече пясък е изтекъл през пясъчния часовник на живота ни, толкова по-ясно трябва да се вглеждаме през него. Николо Макиавели
Бог не е склонен да прави всичко и така да ни отнеме нашата свободна воля и дела от слава, която ни принадлежи. Николо Макиавели
Политиката няма връзка с морала. Николо Макиавели
Няма нищо по-трудно за извършване, нито по-съмнително за успех, нито по-опасно да се управлява от това, да се въведе нов ред в нещата. Николо Макиавели
Има три вида интелигентност: да разбереш, до оцениш и другите да разберат чрез себе си. Първата е отлична, втората добра, а третата безполезна. Николо Макиавели
Който желае постоянен успех, трябва да променя поведението си с времето. Николо Макиавели
Оценка за интелигентността на един владетел е да огледа хората около себе си. Николо Макиавели
И ако, разбира се, някога трябва да скриете факт с думи, направете го по такъв начин, че да не стане известно или имайте готовност за бърза защита. Николо Макиавели
Мъдрият владетел никога не трябва да държи на думата си, когато това би било против неговите интереси. Николо Макиавели