Автори

Сентенция Автор
<< Начало < Предишен 1 2 Следваща > Край >>
Целта на маркетинга е да направи продажбата лесна. Питър Ф. Дракър
Печалбата е клиентът. Питър Ф. Дракър
Най-голямата промяна ще бъде в каналите за разпространение, а не в новите методи на производство или потребление. Питър Ф. Дракър
Качеството на една услуга или продукт не е това, което влагате в него. То е, което клиентът или купувачът извличат от него. Питър Ф. Дракър
Компаниите създават клиентите. Следователно бизнесът има две – и само две – основни функции – маркетинг и иновация. Те водят до резултати – всичко останало са разходи. Питър Ф. Дракър
За съжаление, хората са прекалено скъпи. В общи линии трябва да маркетираме, т.е. да създаваме желание да се купува, което после можем да удовлетворим без много-много продаване. Питър Ф. Дракър
Клиентите не смятат, че е тяхна работа да осигуряват печалба на производителите . Питър Ф. Дракър
Планът е нищо без реализация. Питър Ф. Дракър
Мениджмънтът според целите работи, ако знаете целите. А в 90% от случаите не ги знаете. Питър Ф. Дракър
Управлението според целите работи, ако, първо, премислите вашите цели. В 90% от времето това не се случва. Питър Ф. Дракър
Фактът, че сме наясно, с какво познание разполагаме, се доказва на дело от резултатите. Питър Ф. Дракър
За да бъде познанието ни ефективно, трябва да се научим да виждаме и гората, и дървото. Трябва да се научим да правим връзка между нещата. Питър Ф. Дракър
Видите ли успешен бизнес, някой е взел смело решение. Питър Ф. Дракър
Успешен мениджмънт означава да направиш нещо трудно за извършване. Питър Ф. Дракър
По-малко нужни данни – по-добра информация. Претрупването с информация води до информационно затъмнение. То не ни обогатява, а ни прави безпомощни. Питър Ф. Дракър