Автори

Сентенция Автор
Продукт, който не се продава, не е продукт. Той е просто музеен експонат. Тед Левит
Най-важните ви активи – хората, репутацията, марките и клиентите – не се срещат в счетоводните книги. Тед Левит
Няма стоки за масово потребление. Всички стоки и услуги могат да бъдат диференцирани. Тед Левит
Новата конкуренция не е между това, което компаниите произвеждат в заводите си, а между това, което те добавят към продукцията под формата на пакетиране, обслужване, реклама, упътване на клиентите, финансиране, доставка, складиране и други неща, които хората ценят. Тед Левит
Няма такова нещо като обслужваща индустрия. Има само индустрии, чиито компоненти, свързани с обслужването, са по-големи или по-малки. Всеки е в сферата на обслужването. Тед Левит
Тревогите на продавача свършват. Започват тревогите на клиента. Тед Левит
Бъдещето принадлежи на хората, които предвиждат възможностите. Тед Левит
Точно както енергията е основата на самия живот, а идеите са източник на новото, така иновацията е жизнената искра на всички човешки промени, усъвършенстване и прогрес. Тед Левит